Privacybeleid

Informatieverzameling

Net als bij andere websites worden op onze webserver logbestanden opgeslagen met gegevens als het IP-adres van de bezoeker, het type browser, de verwijzende pagina en het tijdstip van het bezoek. Waar registratie vereist is, worden het e-mailadres en de gebruikersnaam van de bezoeker op onze server opgeslagen.

Gebruik en delen

CXV Global Ltd en haar merken Crest Solutions Ltd en is een dochteronderneming, Crest TS UK Ltd, Xyntek Inc en VistaLink NV zullen de informatie die wij verzamelen gebruiken om uw gebruik van de website te verbeteren of om u te informeren over nieuws, diensten, producten en promoties van ons. E-mailadressen worden niet verkocht, verhuurd of verhuurd aan derden.

Bezoekersopties

Als u zich heeft ingeschreven voor een van onze diensten, kunt u zich afmelden door de instructies te volgen die zijn opgenomen in elke e-mail die u ontvangt van CXV Global.

Cookies

Cookies zijn kleine digitale handtekeningbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen. Ze onthouden de voorkeuren van de bezoekers bij de interactie met de website en kunnen ook worden gebruikt om uw terugkerende bezoeken aan de site bij te houden. Externe reclamebedrijven kunnen cookies ook gebruiken voor het traceren. U kunt cookies blokkeren via de instelling van uw browser, maar hierdoor kan de toegang tot bepaalde functies van deze website worden geblokkeerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld als informatiegids. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, neemt CXV Global geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of misleidende verklaringen op deze pagina’s of op enige site die aan deze pagina’s is gekoppeld.

Voorwaarden en bepalingen

De gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website zijn onderworpen aan de wetten van Ierland..

Informatie over de privacy van gegevens

Hier bij CXV Global Ltd en haar merken Crest Solutions Ltd en is dochteronderneming, Crest TS UK Ltd, Xyntek Inc en Vistalink nemen we uw privacy serieus en zullen we die informatie alleen gebruiken om uw account te administreren en om de producten en diensten te leveren die u bij ons heeft aangevraagd.

Uw persoonlijke gegevens – wat is dat?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan plaatsvinden aan de hand van de informatie alleen of in combinatie met andere informatie waarover de verantwoordelijke voor de verwerking beschikt of die waarschijnlijk in het bezit zal komen van die informatie. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 (het “reglement”).

Wie zijn wij?

CXV Global Ltd is een gegevensverwerker (contactgegevens hieronder). Een gegevensverwerker is de wettelijke instantie die de persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

CXV Global Ltd voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Regulations door persoonlijke gegevens up-to-date te houden; door deze veilig op te slaan en te vernietigen; door geen excessieve hoeveelheden gegevens te verzamelen of te bewaren; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische maatregelen worden getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden;

Om CXV Global Ltd. in overeenstemming met ons servicecontract te kunnen voorzien van Machine Vision, Serialisatie, R&D en Productieautomatisering, Digitalisering en Professionele en Managed Services, CXV Global Products en Services, dienen wij de beperkte persoonlijke gegevens te kennen van degenen die in dat contract worden genoemd. CXV Global Ltd zal alleen gegevens verzamelen en gebruiken die betrekking hebben op de voorwaarden van dat contract.

We zullen ook uw naam en e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze toekomstige aanbiedingen en soortgelijke producten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en u kunt zich te allen tijde via e-mail afmelden.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

  1. Toestemming van de betrokkene
  2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de betrokkene of om stappen te ondernemen om een contract af te sluiten.
  3. Verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken worden door onze medewerkers in Ierland en het Verenigd Koninkrijk verwerkt, maar voor IT-hosting en -onderhoud bevindt deze informatie zich op servers binnen de Europese Unie. Derden hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij de wet dit toestaat.

Wij hebben een gegevensbeschermingsregime om toezicht te houden op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we deze

CXV Global Ltd zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de duur van het contract en een periode van 6 jaar daarna om alle garanties en Service Level Agreements te dekken, zodat wij u een kwaliteitsservice kunnen leveren en herhalingsbestellingen kunnen faciliteren. Verlengingen van deze termijn kunnen op jaarbasis worden aangevraagd en u kunt zich na afloop van de bewaartermijn per e-mail afmelden.

Wat zijn uw rechten?

Tenzij er sprake is van een vrijstelling op grond van het Reglement, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  1. Onderwerp toegang
  2. Onnauwkeurigheden laten corrigeren
  3. Informatie laten wissen
  4. Tegen direct marketing bezwaar maken
  5. Om de verwerking van hun informatie, met inbegrip van de geautomatiseerde besluitvorming, te beperken
  6. Gegevensdraagbaarheid

Overdracht van gegevens in het buitenland

CXV Global Ltd draagt geen persoonsgegevens over buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming

CXV Global Ltd beschikt niet over een geautomatiseerd besluitvormingsplatform.

Contactgegevens

Onze HR-manager is Gráinne Hegarty en u kunt contact met haar opnemen via grainne.hegarty@crestsolutions.ie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan veranderen. Alle updates zullen op deze pagina worden geplaatst.