Juridische verklaring

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door CXV Global en haar merken Crest Solutions Ltd en haar dochteronderneming, Crest TS UK Ltd, Xyntek Inc en VistaLink NV en hoewel we proberen de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst die voortkomt uit of in verband met het gebruik van deze website.
Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van CXV Global vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten functioneren. CXV Global neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.